גבי

גבי
גבי, גָּבָה(√גב, v. גבב) to collect a bill, taxes ; to make ones self paid, to seize. Keth.90a, a. fr. if a later creditor (second mortgagee) שקדם וג׳ מה שג׳ ג׳ collected first, what he has collected is his own. B. Mets.13b גּוֹבֶה מנכסיםב״ח he may make himself paid of unmortgaged property. Keth.V, 1 גּוֹבָה את הכל she is entitled to the whole amount; a. v. fr.Lev. R. s. 11 the king sent a treasury officer לִגְבוֹת to collect (the delinquent taxes); Gen. R. s. 42 לִגְבוֹתָהּ; Tanḥ. Shmini 9. (Lev. R. l. c. וגבו אותו, read והכו, cmp. Gen. R. l. c. Ex. R. s. 30 מי ג׳ הימנו הדםוכ׳ who collected from him (punished him for) the blood on his hand? לא ישראל גָּבוּ אותווכ׳ not the Israelites collected it, but the Gibeonites did.Gen. R. s. 85; s. 92 end מצאב״ח מקום לגבותוכ׳ the creditor met with a chance to collect his bill, i. e. the Lord takes this occasion to visit our sins; a. fr.Part. pass. גָּבוּי collected, seized. B. Mets.58a על הַגָּ׳ counting on the Shekel contributions collected (though not yet delivered in the Temple treasury); Keth.108a; Y.Shek.II, beg.46c. Shebu.48b, a. fr. כג׳ דמי is considered as if collected (in the possession of the creditor); a. fr. Nif. נִגְבֶה 1) to be collected, to be collectible. B. Mets. l. c. על העתיד לִגָּבוֹת; Y. Shek. l. c. להִיגָּבוֹת on what is yet to be collected. Peah VIII, 7 הקופה נִגְבֵּית בשנים the charity fund must be collected by two persons; B. Bath.8b; Snh.17b; a. fr. 2) to be collected from, be taxed. Pesik. R. s. 10 לא היו נִיגְּבִיםוכ׳ they were not highly taxed; a. fr. Hif. הִגְבָּה to cause to be collected. Ḥall. III, 1 מַגְבַּהַת חלתה she orders the priests gift to be collected; v., however, גָּבַהּ. Gitt.35b הַגְבּוּהָ את השאר help her to collect the balance. Tosef.Sabb.VI (VII), 1 מגבה, v. גָּבַח.Part. pass. fem. מוּגְבָּה collected fund. Tanḥ. Emor 18.

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Look at other dictionaries:

 • גבי — adj. השייך לגב, שמקורו בגב, אחור …   אוצר עברית

 • לבנה על גבי לבנה — לאט לאט, נדבך על גבי נדבך, בהדרגה {{}} …   אוצר עברית

 • כמהלך על-גבי קרח — לוקח סיכון גדול, הולך על חבל דק {{}} …   אוצר עברית

 • נדבך על גבי נדבך — לאט לאט, בהדרגה, מן הקל אל הכבד {{}} …   אוצר עברית

 • על גבי — על גב, מעל, על, על פני {{}} …   אוצר עברית

 • שחור על גבי לבן — כתוב באופן ברור, חד משמעי {{}} …   אוצר עברית

 • שעות על גבי שעות — שעות רבות, זמן ממושך {{}} …   אוצר עברית

 • Gabi Ashkenazi — גבי אשכנזי Rav Aluf Años de servicio …   Wikipedia Español

 • Ашкенази, Габи — У этого термина существуют и другие значения, см. Ашкенази. Габи Ашкенази גבי אשכנזי …   Википедия

 • קלט — 1 v. לבצע הקלטה, לרשום על גבי סרט הקלטה, להעביר לקלטת, להעתיק מן המקור באמצעות רשמקול, להנציח קול, להכין עותק נוסף, לתעד בעזרת טייפרקורד 2 v. להבין, לתפוס, ללמוד; לספוג, לקבל אל תוכו, להטמיע, להבליע, לספוח, לערות אל תוכו, להכניס אל תוכו; להכיל,… …   אוצר עברית

 • Hadag Nahash — Origin Jerusalem, Israel Genres Funk Acid Jazz Hip hop Years active 1996–present Website …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”